Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze 6.1.2011

7. 2. 2011

 

Zápis výročního setkání sdružení přátel Rheinbachu 6.1.2011

Přítomno dle prezenční listiny:  11 členů + 1 nový člen

Omluveni: Focke, Focková, Petrusová

Shromáždění je usnášení schopné                                                                Zapsala: Kateřina Ditterová

    1.    Zahájení

Zbyněk Jech přivítal členy sdružení a hosty, mezi nové členy byli přijati: Petra Kašparová a Jakub Ditter .

    2.    Seznámení s výroční zprávou (viz výroční práva)

Děkujeme všem aktivním členům za jejich práci pro sdružení

Členové sdružení se v uplynulém roce pracovali na projektech dobrovolně bez nároku na odměnu.

    3.    Partnerské akce v roce 2011 – plán

·         březen – partnerská návštěva v rámci projektu ČNFB, návštěva studentů

·         jaro a podzim burza (návštěva Kerstholtových)

·         naplnění webových stránek

    4.    Partnerská návštěva v Rheinbachu

je plánována 5.-9.3.2011 při příležitosti karnevalu. Finanční podpora na základě Českoněmeckého Fondu budoucnosti. Účelově vázané prostředky na dopravu, ubytování a stravování. Ostatní výdaje budou hrazeny z prostředků sdružení a účastnických poplatků. Česká skupina se zúčastní v dresech hokejistů, výroba dresů – úkol František Kučera, maskot lev – úkol Zbyněk Jech, zdravotní sestry p. Svobodová a Benešová.

Do průvodu nakoupit bonbóny Klokánky a Slávie, popř Lipa. Na přátelský turnaj s sebou zapůjčit od ZŠ vybavení pro brankáře 2x a střapce pro roztleskávačky 6x,  - úkol Hana Svobodová

Seznámení s programem (viz příloha), pozvánka do Šenovských listů – úkol Kateřina Ditterová, ma všech materiálech logo fondu – úkol Kateřina Ditterová.

S sebou sud piva+pípa František Kučera, kecané koláče – Klub žen

účastnické poplatky: 80 Euro členové, 100 Euro nečlenové

Předběžně přihlášeni: Benešová, Svobodová, Čech, Kučera, Skok, Bártová, Jech, Kašparová, Ditter, Ditterová, Focke, Focková

    5.    Členské příspěvky na rok 2011

Příspěvky na rok 2011 odsouhlaseny ve výši 400,- Kč/jednotlivec, 600,- Kč/rodina  jsou splatné do konce března 2011, v hotovosti u Ivany Petrusové, nebo převodem na účet č. 0905050379/0800 u ČS a.s.

 

    6.    Ostatní informace

Doplnění informací na webové stránky – úkol Josef Petrus, podklady dodají: K. Ditterová – fotografie návštěva Winfrieda, všeobecné informace o partnerství (letáček), výroční zpráva a zápis z výroční schůze

Z. Jech – úvodní slovo

 

Za správnost:  Zbyněk Jech - předseda

 

 

 

V Kamenickém Šenově 26.1.2011