Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva za rok 2017

1. Stav členů

K 31. 12. 2017 měl náš spolek 23 členů. Členské příspěvky ve výši 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina jsou splatné v hotovosti u pokladníka spolku nebo převodem na účet č. 264242388/0300 u Poštovní spořitelny. (lze platit i v hotovosti na poště v Kamenickém Šenově)

Výkonný výbor

Do 31.3. 2017:

Hana Svobodová – předseda spolku

Ivana Petrusová – pokladník spolku

Kateřina Ditterová – tajemník spolku

 

Paní Ivana Petrusová odstoupila na vlastní žádost z funkce pokladníka, proto byl na členské schůzi dne 9.3. 2017 zvolen nový výbor v tomto složení:

 

Hana Svobodová – předseda

Kateřina Ditterová – pokladník

Rudolf Focke - tajemník

2. Finanční situace – stav účtu, pokladní knihy za rok 2017

 

hotovost

bankovní účet

celkem

 

CZK

EUR

CZK

EUR

CZK

EUR

zůstatek z r. 2016

14.771,80

6,03

39.729,17

---

50.634,64

6,03

příjmy

28.600,00

1.500

77.303,61

---

105.903,61

1500

výdaje

42.965,00

1.500

90.362,00

---

133.327,00

1500

celkem

406,80

6,03

26.670,78

---

27.077,58

6,03

 

celkem: 27.077,58 + 150,75 (6,03 x 25 Kč) = 27.484,38 Kč

* valutová hotovost činí, přepočítáno při kursu 25 Kč

 

Příjmy

 V CZK

Výdaje

 V CZK

členské příspěvky

 

bankovní poplatky

228

očekávané

7 200,00

webové stránky

508

skutečné

5 400,00

účetnictví (2 roky)

4 000

2018

1 000,00

občerstvení

2 649

účastnické poplatky

58 500,00

celkem chod sdružení

7 385

dotace města

20 000,00

Autobus

63 642

úrok banka

3,61

Podíl projektu

39 300

 

 

dárek Winfried

2 000

očekávané

85 703,61

Projekt celkem

104 942

celkem

84 903,61

Výdaje celkem

112 327

výsledek

-27 423,39

   
 

3. Zpráva o činnosti za r. 2017

 • leden – březen: spolupráce s německým partnerem na přípravě projektové žádosti k ČNFB
 • březen: výroční schůze členů, příprava projektů, volba nového výboru spolku – viz bod 1
 • duben: prezentace programu partnerské návštěvy v místních novinách a na webových stránkách spolku
 • duben – červenec: spolupráce na přípravě partnerské návštěvy
 • duben – květen: spolupráce se spolkem SONOW při realizaci II. etapy projektu na záchranu starého hřbitova, návštěva zástupců spolku z Rheinbachu a seznámení veřejnosti s projekty a postupem prací na opravách
 • srpen: realizace partnerské návštěvy
 • listopad: vyúčtování a odeslání závěrečných zpráv projektu

Projekt „15 let německo – českého partnerství měst Rheinbach – Kamenický Šenov“

17.- 20. 8. 2017

akce se zúčastnilo 26 Němců, 26 Čechů a 15 mládežníků z obou měst, kteří měli samostatný program

 

 1. konkrétní výsledky projektu

 

Letos uplynulo již 15 let, kdy při příležitosti oslav 650 let Kamenického Šenova byla podepsána partnerská smlouva s německým Rheinbachem v Severním Porýní Vestfálsku. Ačkoliv nás dělí 650 km, mnoho společných akcí je dokladem, že vzdálenost v přátelství není překážkou.

Na srpen jsme připravili projekt návštěvy partnerského města. Jedním z cílů partnerství je zapojovat do společných činností i mládež, tak proběhl společný tábor, společná brigáda a na letošní rok byla naplánována plavba po řece Lahn. Společně s mládeží se vydali i dospělí zájemci na cestu do malebného městečka v překrásném vinařském a ovocnářském kraji nedaleko od středního toku Rýna.

Akce se konala 17. - 20. srpna. Moc nás potěšili noví zájemci o akci. Každoročně jsou všechna setkání otevřena pro kohokoliv, kdo projeví zájem. Snažíme se i o tlumočení, proto případná neznalost německého jazyka není překážkou.

Byli jsme ubytováni na internátě rheinbašské sklářské školy. Vzhledem k nepříznivému počasí  nás hostitelé provedli po zrekonstruované sklářské škole. Prohlídka města Rheinbachu s placeným průvodcem byla určena především pro nové účastníky. Součástí partnerské návštěvy bylo i poznání blízkého okolí města, proto jsme navštívili tzv. Římskou vilu v Ahrweileru, jejíž základy byly objeveny při rekonstrukci silnice a nyní je na tomto místě velmi zajímavé muzeum o životě Římanů v této provincii. Část skupiny se i přes bohužel deštivé počasí vydala na pěší výlet, který byl korunován sběrem velikého množství hub.

Následující den jsme všichni společně navštívili Cáchy, měli jsme příležitost prohlédnout si radnici – dřívější palác Karla Velikého, kde dostal evropskou cenu i náš prezident Václav Havel. Hřebem návštěvy byla gotická katedrála Panny Marie z 9. století.

Program byl výborně připravený a finančně opět podpořený Česko-německým fondem budoucnosti a Městem Kamenický Šenov. V roce 2018 přivítáme naše přátele zase u nás v Kamenickém Šenově.

Tímto projektem ale společné setkávání v letošním roce neskončilo. Začátkem září přijeli z Rheinbachu účastníci ryteckého sympozia a hned na to se vydali zástupci naší sklářské školy s oceněnými studenty do Rheinbachu na vyhlášení soutěže evropských uměleckých škol Glaspreis.

 

 

 1. Přínos projektu pro česko-německou spolupráci, perspektivy dalších aktivit

 

Přínosem nejen tohoto projektu je především velmi pevné a dlouholeté partnerství členů obou měst, tj. Kamenického Šenova a Rheinbachu, které se díky spolupráci s dalším šenovským spolkem SONOW a mládežnickou iniciativou „Kinder und Jugendinitiative Merzbach“ rozšiřuje.

 

Největším přínosem je zapojení české a německé mládeže do činnosti obou našich spolků – tentokrát díky samostatnému sportovnímu programu, tj. sjíždění řeky Lahn v kánoích a společné noclehy ve stanovém táboře.

Velmi pozitivně hodnotíme též účast řady nových dospělých z české strany, kteří projevili zájem o náš program.

4. Plán činnosti na r. 2018

 • březen: výroční shromáždění členů, příprava projektu
 • březen – duben: seznámení veřejnosti s projektem, pozvánky
 • duben – květen: pokračující společná práce na programu partnerské návštěvy
 • červen: realizace projektu 14. – 16.6. 2018
 • září-listopad: vyhodnocení projektu včetně závěrečných zpráv a plány na rok 2019

5. Projekt pro rok 2018:

Těžištěm partnerské návštěvy bude účast na tradičním Mezinárodním hudebním festivalu ve městech Česká Kamenice a Děčín, na kterém se představují dechové soubory a mažoretky z mnoha zemí, a rovněž přehlídka big bandů.

Plánujeme též prohlídku Růžové zahrady v areálu děčínského zámku, v případě příznivého počasí i pěší výlet pro zdatnější účastníky přes Zámecký vrch u České Kamenice do Kamenického Šenova. Zde chceme též uspořádat piknik u Panské skály.

 

Projektová žádost byla podána do konce roku2017.

6.Závěr

V roce 2017 jsme zrealizovali další partnerskou návštěvu v Rheinbachu. Ocenili jsme vstřícnost našich přátel při přípravě programu – projevili jsme totiž zájem o prohlídku historického města Aachen (Cáchy) s nádhernou katedrálou a historickou radnicí a také možnost podívat se do tzv, Římské vily – viz bod 1.

Vydařil se i sportovní program pro mladé účastníky, a i když jim počasí bohužel příliš nepřálo, odnesli si plno hezkých zážitků.

Děkujeme všem členům za jejich práci, která je dobrovolná a bez nároku na odměnu.

výroční zprávu zpracovaly:

Hana Svobodová a Kateřina Ditterová