Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2016

Spolek přátel Rheinbachu

 z.s.

Osvobození 470

471 14 Kamenický Šenov

www.pratelerheinbachu.estranky.cz

 

Výroční zpráva za rok 2016

1. Stav členů

K 31. 12. 2016 měl náš spolek 24 členů. Členské příspěvky ve výši 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina jsou splatné v hotovosti u pokladníka sdružení nebo převodem na účet č. 264242388/0300 u Poštovní spořitelny. (Je možný vklad i v hotovosti na poště v Kamenickém Šenově)

Výkonný výbor

Hana Svobodová – předseda sdružení

Ivana Petrusová – pokladník sdružení

Kateřina Ditterová – tajemník sdružení

2. Finanční situace – stav účtu, pokladní knihy za rok 2016

 

hotovost

bankovní účet

celkem

 

CZK

EUR

CZK

EUR

CZK

EUR

zůstatek z r. 2015

6 199,80

293,43

44 434,84

---

50 634,64

293,43

příjmy

31 500,00

22,00

134 577,33

---

166 077,33

22,00

výdaje

22 928,00

309,40

139 283,00

---

162 211,00

309,40

celkem

14 771,80

6,03

39 729,17

---

54 500,97

6,03

 

celkem: 54 500,97 + 162,81 (6,03 x 27 Kč) = 54 663,78 Kč

* valutová hotovost činí, přepočítáno při kursu 27 Kč

3. Zpráva o činnosti za r. 2016

·         leden: výroční schůze členů, příprava projektů, schůzka s přestaviteli města společně se spolkem Sonow kvůli financování a organizaci oprav náhrobků na Starém hřbitově.

·         březen: podání projektové žádosti

·         duben: příprava realizace projektu opravy Starého hřbitova, návštěva zástupců spolku z Rheinbachu a seznámení veřejnosti s projekty

·         květen-červenec: příprava projektů partnerské návštěvy a oprav náhrobků.

·         srpen: organizace pobytu brigádníků z Rheinbachu a pomocníků z řad mládeže z Kamenického Šenova, příprava partnerské návštěvy

·         září: realizace projektu partnerské návštěvy

·         říjen, listopad: vyúčtování a odeslání závěrečných zpráv projektů, pomoc při přípravě projektu 2. etapy oprav náhrobků

·         prosinec: účast na smutečním rozloučení s Bärbel Kern v Rheinbachu, schůzka členů k vyhodnocení projektů a přípravě dalších.

 

Projekt „Aktuální česko-německé výzvy na pozadí společné historie"

Akce se zúčastnilo 26 Němců a 23 Čechů.

22.- 25.9. 2016.

  • změny oproti původnímu záměru - nad rámec programu byla zařazena přednáška o historii školy a průvod masek městem (24.9.16), komentovaná prohlídka podniku Preciosa-Lustry Kamenický Šenov v rámci Dne otevřených dveří (24.9.16) a prohlídka Mariánské kaple v České Kamenici ve stejný den

 

1.konkrétní výsledky projektu

  • účast na oslavách 160. výročí existence SUPŠ v Kamenickém Šenově, která je svým zaměřením, tj. uměleckým zpracováním skla, nejstarší sklářskou školou na světě. Ještě nedávno hrozilo její zrušení spojením se školou v Novém Boru. Společným úsilím – i díky aktivnímu přispění našich německých přátel z Rheinbachu – k tomu nedošlo. V rámci návštěvy (akce Noc skla a světla) jsme společně tuto školu navštívili, prohlédli si nejen výstavu o její historii, ale též galerii a prodejnu žákovských výrobků, seznámili se s novým vedením školy a jeho vizí do budoucnosti. Významná zůstává i spolupráce se sklářskou školou v Rheinbachu, a to především recipročními workshopy studentů obou škol. Rádi jsme přijali původně neplánované pozvání na slavnostní shromáždění za účasti významných hostů – hejtmana Libereckého kraje a ministryně školství ČR – a následnou přednášku o historii školy v podání ředitelky Sklářského muzea v Kamenickém Šenově paní H. Braunové. Zdejší podnik Preciosa-Lustry uspořádal v rámci oslav Den otevřených dveří. V jednotlivých provozech jsme se seznámili s výrobou lustrů, což pro nás všechny bylo velmi zajímavé.
  • 700. výročí narození Karla IV. jsme si připomněli návštěvou města Budyšín/Bautzen v Horní Lužici, která byla původně součástí českého království. Během komentované prohlídky nás průvodce seznámil s historií města a jeho nejvýznamnějšími památkami. Zdejší radnici založil ve 13. století český král Otakar I. Karel IV. ve svém „Majestas Carolina“ zařadil Budyšín mezi nezcizitelná města Země Koruny České.
  • 1.etapa čtyřletého společného projektu s o.s. SONOW na záchranu historického hřbitova v Kamenickém Šenově: naši němečtí přátelé si se zájmem prohlédli postup prací na restaurování 4 vzácných náhrobků a vyslechli si odborný výklad předsedy spolku SONOW Radima Váchy o historii tohoto místa. V srpnu 2016 se uskutečnil společný pracovní týden české a německé mládeže z „Kinder und Jugendinitiative Merzbach (městská část Rheinbachu). S celým průběhem brigády se všichni účastníci mohli seznámit během úvodního setkání v přednáškovém sále, kde byla nainstalována výstava fotografií.

Projekt finančně podpořili ČNFB, Město Kamenický Šenov, Spolek přátel Kamenického Šenova a okolí v Rheinbachu. Náš spolek se ujal organizace celého týdne se zajištěním programu ve volném čase. Na akci se též podílel spolek Hravé děti z Kamenického Šenova-Práchně a řada dobrovolníků.

Biskup litoměřické diecéze Mgr.Jan Baxant podpořil celou akci při společné česko-německé mši svaté v šenovském kostele.

 

2.Přínos projektu pro česko-německou spolupráci, perspektivy dalších aktivit

 

Přínosem nejen tohoto projektu je především velmi pevné a dlouholeté partnerství členů obou měst, tj. Kamenického Šenova a Rheinbachu, které se díky spolupráci s dalším šenovským spolkem SONOW rozšiřuje.

V příslušném oddíle naší žádosti je uvedena celá řada aktivit, které vzájemné partnerství dokládají:

  • účast na významném výročí sklářské školy, kterého se zúčastnili i zástupci města Hadamar, v němž se nachází též sklářská škola
  • vliv česko-německé kultury na zachování té lužickosrbské (návštěva města Bautzen)
  • vzpomínka na společného císaře Karla IV., od jehož narození letos uplynulo 700 let (Bautzen)
  • zapojení české a německé mládeže do projektu Starého hřbitova a záchrany 4 vzácných náhrobků (společná srpnová pracovní brigáda)
  • průběžné diskuze na aktuální téma uprchlické krize, která se dotýká obou našich zemí

 

4. Plán činnosti na r. 2017

·         únor-březen: výroční shromáždění členů, příprava projektu, květen: návštěva německých studentů ve sklářské škole

·         květen: seznámení veřejnosti s projektem, pozvánky

·         červen-červenec: příprava projektu, realizace 2. etapy projektu záchrany starých náhrobků, spolupráce se spolkem Sonow.

·         srpen: realizace projektu 17. - 20. 8. 2017

·         září-listopad: vyhodnocení projektu a plány na rok 2018

5. Projekt pro rok 2017:

Vícegenerační návštěva Rheinbachu v termínu 17. - 20. 8. 2017

Pro mládež je plánován výlet na loďkách po řece Lahn, přenocování ve stanech. Maximálně 6 českých a 6 německých účastníků, doprovod mladí dospělí

Pro ostatní účastníky připravují v pátek naši přátelé prohlídku Rheinbachu, prohlídku Římské vily v Ahrweileru či procházku do obce Hilberath v pohoří Ahr a v sobotu výlet do Cách. Projekt bude podán do konce března 2017.

6. Závěr

V roce 2016 jsme zrealizovali další partnerskou návštěvu v rámci oslav 160. výročí SUPŠS. Přátele z Rheinbachu nadchl Den otevřených dveří společnosti Preciosa a mnozí se chtějí přijet podívat soukromě na další ročníky, nezapomenutelným zážitkem byla i společná mše celebrovaná biskupem Litoměřické diecéze. Velkou výzvou byla i pomoc při organizaci týdenního pobytu brigádníků z Rheinbachu při opravě starých náhrobků v srpnu 2016. Zapojilo se mnoho našich členů, podařilo se získat i mladé české brigádníky. Výtěžek veřejné sbírky v roce 2015 byl převeden na sklářskou školu a byla opravena poškozená plastika ve Dvořáčkově parku.

Děkujeme všem členům za jejich práci, která je dobrovolná a bez nároku na odměnu.

výroční zprávu zpracovaly:

Hana Svobodová, Kateřina Ditterová a Ivana Petrusová