Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2016

12. 3. 2017

Spolek přátel Rheinbachu

 z.s.

Osvobození 470

471 14 Kamenický Šenov

www.pratelerheinbachu.estranky.cz

 

Výroční zpráva za rok 2016

1. Stav členů

K 31. 12. 2016 měl náš spolek 24 členů. Členské příspěvky ve výši 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina jsou splatné v hotovosti u pokladníka sdružení nebo převodem na účet č. 264242388/0300 u Poštovní spořitelny. (Je možný vklad i v hotovosti na poště v Kamenickém Šenově)

Výkonný výbor

Hana Svobodová – předseda sdružení

Ivana Petrusová – pokladník sdružení

Kateřina Ditterová – tajemník sdružení

2. Finanční situace – stav účtu, pokladní knihy za rok 2016

 

hotovost

bankovní účet

celkem

 

CZK

EUR

CZK

EUR

CZK

EUR

zůstatek z r. 2015

6 199,80

293,43

44 434,84

---

50 634,64

293,43

příjmy

31 500,00

22,00

134 577,33

---

166 077,33

22,00

výdaje

22 928,00

309,40

139 283,00

---

162 211,00

309,40

celkem

14 771,80

6,03

39 729,17

---

54 500,97

6,03

 

celkem: 54 500,97 + 162,81 (6,03 x 27 Kč) = 54 663,78 Kč

* valutová hotovost činí, přepočítáno při kursu 27 Kč

3. Zpráva o činnosti za r. 2016

·         leden: výroční schůze členů, příprava projektů, schůzka s přestaviteli města společně se spolkem Sonow kvůli financování a organizaci oprav náhrobků na Starém hřbitově.

·         březen: podání projektové žádosti

·         duben: příprava realizace projektu opravy Starého hřbitova, návštěva zástupců spolku z Rheinbachu a seznámení veřejnosti s projekty

·         květen-červenec: příprava projektů partnerské návštěvy a oprav náhrobků.

·         srpen: organizace pobytu brigádníků z Rheinbachu a pomocníků z řad mládeže z Kamenického Šenova, příprava partnerské návštěvy

·         září: realizace projektu partnerské návštěvy

·         říjen, listopad: vyúčtování a odeslání závěrečných zpráv projektů, pomoc při přípravě projektu 2. etapy oprav náhrobků

·         prosinec: účast na smutečním rozloučení s Bärbel Kern v Rheinbachu, schůzka členů k vyhodnocení projektů a přípravě dalších.

 

Projekt „Aktuální česko-německé výzvy na pozadí společné historie"

Akce se zúčastnilo 26 Němců a 23 Čechů.

22.- 25.9. 2016.

  • změny oproti původnímu záměru - nad rámec programu byla zařazena přednáška o historii školy a průvod masek městem (24.9.16), komentovaná prohlídka podniku Preciosa-Lustry Kamenický Šenov v rámci Dne otevřených dveří (24.9.16) a prohlídka Mariánské kaple v České Kamenici ve stejný den

 

1.konkrétní výsledky projektu

  • účast na oslavách 160. výročí existence SUPŠ v Kamenickém Šenově, která je svým zaměřením, tj. uměleckým zpracováním skla, nejstarší sklářskou školou na světě. Ještě nedávno hrozilo její zrušení spojením se školou v Novém Boru. Společným úsilím – i díky aktivnímu přispění našich německých přátel z Rheinbachu – k tomu nedošlo. V rámci návštěvy (akce Noc skla a světla) jsme společně tuto školu navštívili, prohlédli si nejen výstavu o její historii, ale též galerii a prodejnu žákovských výrobků, seznámili se s novým vedením školy a jeho vizí do budoucnosti. Významná zůstává i spolupráce se sklářskou školou v Rheinbachu, a to především recipročními workshopy studentů obou škol. Rádi jsme přijali původně neplánované pozvání na slavnostní shromáždění za účasti významných hostů – hejtmana Libereckého kraje a ministryně školství ČR – a následnou přednášku o historii školy v podání ředitelky Sklářského muzea v Kamenickém Šenově paní H. Braunové. Zdejší podnik Preciosa-Lustry uspořádal v rámci oslav Den otevřených dveří. V jednotlivých provozech jsme se seznámili s výrobou lustrů, což pro nás všechny bylo velmi zajímavé.
  • 700. výročí narození Karla IV. jsme si připomněli návštěvou města Budyšín/Bautzen v Horní Lužici, která byla původně součástí českého království. Během komentované prohlídky nás průvodce seznámil s historií města a jeho nejvýznamnějšími památkami. Zdejší radnici založil ve 13. století český král Otakar I. Karel IV. ve svém „Majestas Carolina“ zařadil Budyšín mezi nezcizitelná města Země Koruny České.
  • 1.etapa čtyřletého společného projektu s o.s. SONOW na záchranu historického hřbitova v Kamenickém Šenově: naši němečtí přátelé si se zájmem prohlédli postup prací na restaurování 4 vzácných náhrobků a vyslechli si odborný výklad předsedy spolku SONOW Radima Váchy o historii tohoto místa. V srpnu 2016 se uskutečnil společný pracovní týden české a německé mládeže z „Kinder und Jugendinitiative Merzbach (městská část Rheinbachu). S celým průběhem brigády se všichni účastníci mohli seznámit během úvodního setkání v přednáškovém sále, kde byla nainstalována výstava fotografií.

Projekt finančně podpořili ČNFB, Město Kamenický Šenov, Spolek přátel Kamenického Šenova a okolí v Rheinbachu. Náš spolek se ujal organizace celého týdne se zajištěním programu ve volném čase. Na akci se též podílel spolek Hravé děti z Kamenického Šenova-Práchně a řada dobrovolníků.

Biskup litoměřické diecéze Mgr.Jan Baxant podpořil celou akci při společné česko-německé mši svaté v šenovském kostele.

 

2.Přínos projektu pro česko-německou spolupráci, perspektivy dalších aktivit

 

Přínosem nejen tohoto projektu je především velmi pevné a dlouholeté partnerství členů obou měst, tj. Kamenického Šenova a Rheinbachu, které se díky spolupráci s dalším šenovským spolkem SONOW rozšiřuje.

V příslušném oddíle naší žádosti je uvedena celá řada aktivit, které vzájemné partnerství dokládají:

  • účast na významném výročí sklářské školy, kterého se zúčastnili i zástupci města Hadamar, v němž se nachází též sklářská škola
  • vliv česko-německé kultury na zachování té lužickosrbské (návštěva města Bautzen)
  • vzpomínka na společného císaře Karla IV., od jehož narození letos uplynulo 700 let (Bautzen)
  • zapojení české a německé mládeže do projektu Starého hřbitova a záchrany 4 vzácných náhrobků (společná srpnová pracovní brigáda)
  • průběžné diskuze na aktuální téma uprchlické krize, která se dotýká obou našich zemí

 

4. Plán činnosti na r. 2017

·         únor-březen: výroční shromáždění členů, příprava projektu, květen: návštěva německých studentů ve sklářské škole

·         květen: seznámení veřejnosti s projektem, pozvánky

·         červen-červenec: příprava projektu, realizace 2. etapy projektu záchrany starých náhrobků, spolupráce se spolkem Sonow.

·         srpen: realizace projektu 17. - 20. 8. 2017

·         září-listopad: vyhodnocení projektu a plány na rok 2018

5. Projekt pro rok 2017:

Vícegenerační návštěva Rheinbachu v termínu 17. - 20. 8. 2017

Pro mládež je plánován výlet na loďkách po řece Lahn, přenocování ve stanech. Maximálně 6 českých a 6 německých účastníků, doprovod mladí dospělí

Pro ostatní účastníky připravují v pátek naši přátelé prohlídku Rheinbachu, prohlídku Římské vily v Ahrweileru či procházku do obce Hilberath v pohoří Ahr a v sobotu výlet do Cách. Projekt bude podán do konce března 2017.

6. Závěr

V roce 2016 jsme zrealizovali další partnerskou návštěvu v rámci oslav 160. výročí SUPŠS. Přátele z Rheinbachu nadchl Den otevřených dveří společnosti Preciosa a mnozí se chtějí přijet podívat soukromě na další ročníky, nezapomenutelným zážitkem byla i společná mše celebrovaná biskupem Litoměřické diecéze. Velkou výzvou byla i pomoc při organizaci týdenního pobytu brigádníků z Rheinbachu při opravě starých náhrobků v srpnu 2016. Zapojilo se mnoho našich členů, podařilo se získat i mladé české brigádníky. Výtěžek veřejné sbírky v roce 2015 byl převeden na sklářskou školu a byla opravena poškozená plastika ve Dvořáčkově parku.

Děkujeme všem členům za jejich práci, která je dobrovolná a bez nároku na odměnu.

výroční zprávu zpracovaly:

Hana Svobodová, Kateřina Ditterová a Ivana Petrusová