Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2014

Sdružení přátel Rheinbachu

Osvobození 470

471 14 Kamenický Šenov

www.pratelerheinbachu.estranky.cz

 

Výroční zpráva za rok 2014

1. Stav členů

K 31. 12. 2014 má naše sdružení 21 členů. Členské příspěvky ve výši 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina jsou splatné v hotovosti u pokladníka sdružení nebo převodem na účet č. 264242388/0300 u Poštovní spořitelny. (je možný vklad i v hotovosti na poště v Kamenickém Šenově)

Výkonný výbor

Zbyněk Jech do 1. 5. 2014, Hana Svobodová od 1. 5. 2014 – předseda sdružení

Ivana Petrusová – pokladník sdružení

Kateřina Ditterová – tajemník sdružení

2. Finanční situace – stav účtu, pokladní knihy za rok 2014

 

hotovost

bankovní účet

celkem

 

CZK

EUR

CZK

EUR

CZK

EUR

zůstatek z r. 2013

5724,60

345,91

15.193,50

účet byl zrušen

20.918,10

345,91

příjmy

67.900,00

2.320,00

160.997,38

-

228.897,38

2.320,00

výdaje

71.494,70

2.372,48

154.591,72

-

226.086,42

2.372,48

celkem

2.129,90

293,43

21.599,16

 

23.729,06

293,43

 

celkem: 23.729,06 + 8.216,04 = 31.945,10*

* valutová hotovost činí 293,43 €, přepočítáno při kursu 28 Kč

3. Zpráva o činnosti za r. 2014

 • leden: návštěva předsedy německého spolku Winfrieda Kerna, příprava projektu, literární večer Karel Hynek Mácha – Máj, objednání závěrečného večírku partnerské návštěvy v restauraci Georgia

 • únor: výroční schůze členů (6. 2. 2014, volba výkonného výboru)

 • duben: 70. narozeniny Helfrieda Glössnera (do Rheinbachu odjeli gratulovat František Kučera, Zbyněk Jech, Pavel Čech a Katka Ditterová), zároveň navštívili burzu konanou v Rheinbachu

 • květen: němečtí studenti na výměnném pobytu ve sklářské škole, zorganizování výletu na Šenovák

 • červen: zahájení veřejné sbírky, 20.-22. 6. 2014 realizace projektu, příprava stanového tábora

 • červenec: příprava stanového tábora v Rheinbachu

 • srpen: vyúčtování projektu partnerské návštěvy a realizace projektu stanového tábora 3. – 9. 8. 2014 včetně prezentace partnerství

 • listopad: vyhodnocení projektu a plány na rok 2015

 

Veřejná sbírka

V roce 2014 jsme se rozhodli otevřít veřejnou sbírku na podporu vzniku plastik čestných občanů. Vznikla myšlenka vytvoření plastik ve Dvořáčkově parku ve spolupráci se sklářskou školou. První plastika byla odhalena při příležitosti partnerské návštěvy z Rheinbachu k 70. narozeninám Helfrieda Glössnera v pátek 20. června. Pro tento účel byl otevřen účet veřejné sbírky u Poštovní spořitelny č. 265003784/0300, který je stále funkční a za rok 2014 bylo vybráno 4.050,17 Kč.

Projekt „Po stopách společné kulturní minulosti"

Akce se zúčastnilo 37 Němců a  29 Čechů.

Ve dnech 20. – 22. 6. 2014 jsme po dvou letech opět přivítali naše přátele v Kamenickém Šenově. Setkání začalo ve městě Görlitz (Zhořelec), které leží na česko-německo-polském rozhraní. Cílem bylo prohlédnout si společně město, kde se prolíná kultura obou zemí. Program pokračoval v Kamenickém Šenově ve Dvořáčkově parku slavnostním odhalením plastiky pro Helfrieda Glössnera. Následoval společný večer v parku spojený s grilováním a hudbou. Noví návštěvníci měli možnost prohlédnout si pod vedením Hany Svobodové město a sklářskou školu.

Druhý den kde byl naplánován celodenní program v okolí Doks. Nejprve jsme se rozdělili na dvě skupiny, abychom vystoupali na hrad Bezděz, případně si prohlédli hrad Housku. Následovala návštěva a prohlídka Památníku K. H. Máchy a odpoledne společná okružní plavba po Máchově jezeře. Večer jsme se sešli na tradičním závěrečném posezení v restauraci „Georgia“ na Slunečné.

V neděli ráno po prohlídce sklářského muzea jsme se s našimi hosty rozloučili a poděkovali za pozvání k nim v roce 2015. Mottem celého letošního projektu bylo poznání společných kulturních stop a vlivů v historii obou států, význam kultury jako spojujícího článku mezi oběma národy, objasnění vlivu německých romantiků (Novalise, Heinricha Heineho “Lorelei“) na proslulého českého básníka K. H. Máchu a jeho dílo „Máj“

Konkrétní výsledky projektu:

 • Z celkových 37 návštěvníků bylo 17 nových účastníků z Rheinbachu, kteří poprvé navštívili Kamenický Šenov.

 • Díky dvojjazyčnému vydání lyrické básně Karla Hynka Máchy Máj se mohli všichni zúčastnění seznámit podrobně s dílem básníka a návštěva muzea vedla k hlubšímu poznání světa tohoto umělce a jeho eposu.

 • Společná návštěva evropského města Zhořelce byla pro všechny účastníky velkým zážitkem.

Stanový tábor v Rheinbachu

Ve dnech 3. - 9. srpna 2014 navštívilo 12 dětí a 8 dospělých z Kamenického Šenova stanový tábor v Rheinbachu. Tento tábor, který se zde konal již čtvrtým rokem, zajišťovalo dobrovolnické sdružení Abenteuer-Pur e.V., které pravidelně organizuje volnočasové aktivity pro děti.

Po snídani si děti vždy zvolily svůj program a postupně tak navštívily letní bobovou dráhu, bazén Monte Mare a na kole pak zříceninu hradu Tomburg. Děti se mohly také zúčastnit různých workshopů a vyrobit si všelijaké upomínkové předměty. Volný čas mohly trávit i hraním her v parku či lezením na umělé horolezecké stěně, večer pak posezením u táborového ohně, kdy si během rozhovorů s ostatními upevňovaly a rozvíjely své jazykové dovednosti.

Rodiče, kteří přicestovali do Rheinbachu s dětmi, měli program vlastní a navštívili např. obří radioteleskop, historickou továrnu na sukno a na kole přehradu Steinbachtalsperre, která nabízí krásné přírodní koupání. Maminky také napekly české buchty a koláče, které byly rozdávány při prezentaci partnerství mezi městy Kamenický Šenov a Rheinbach.

Tento projekt finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

4. Plán činnosti na r. 2015

 • únor: příprava projektu

 • březen: seznámení veřejnosti s projektem, pozvánky

 • květen: návštěva německých studentů ve sklářské škole od 10.5. cca 3 týdny

 • červen: příprava projektu

 • červenec-srpen: realizace projektu 31. 7. – 1. 8. 2015

 • září: vyhodnocení projektu a plány na rok 2016

5. Projekt pro rok 2015:

cíl plánovaného projektu

 • Seznámit české návštěvníky s jedinečnou krajinou v okolí partnerského města Rheinbach.

 • Rozpoznat společné rysy romantických básníků zmíněných krajin (oblast Máchova jezera u Karla Hynka Máchy a údolí horního Rýna s mýtem Lorelei u různých německých romantiků).

plánované výsledky

 • Na základě poslední návštěvy Rheinbašských v Kamenickém Šenově, kdy měli možnost seznámit se s Máchovým krajem, se nabízí doplnění projektu i na německé straně.  Kulturní krajina údolí horního Rýnu, která je od roku 2002 na seznamu světového dědictví UNESCO, je ztělesněním romantického Rýnu a poskytla mnohým německým básníkům materiál pro své básně.

 • Je to hlavně krajina, která básníky jako K. H. Mácha, stejně jako Heinricha Heineho inspirovala k jejich básním.

 • Pochopení významu krajiny ke zprostředkování pocitů v básních romantiků.

program akce

pátek 31. 7. 2015 odjezd ráno z Kamenického Šenova, zastavení na cca 2 hodiny v Hadamaru se zajištěním oběda, prohlídka školy a muzea, příjezd do Rheinbachu a návštěva programu „Kultur im Hof“ ve sklářském muzeu Rheinbach

sobota 1. 8. 2015 ráno prohlídka starého města Koblenz, Deutsches Eck a Ehrenbreitstein odjezd ve 14.00 z města Koblenz, odpoledne a večer výlet lodí údolím horního Rýna s popisem základních hradů podél Rýna, návštěva města Bacharach s festivalem vína a ohňostrojem od 22.15 sledování z lodě, cesta zpět lodí do Koblenz s hudbou, připlutí asi v 1.05 a příjezd do Rheinbachu kolem 2.00 ráno

neděle 2. 8. 2015 odjezd

Závěr

V roce 2015 došlo ke změně předsedy sdružení. Svou činnost předsedy ukončil Zbyněk Jech a novou předsedkyní byla zvolena od 1. 5. 2014 paní Hana Svobodová.

Naše sdružení zrealizovalo dva úspěšné projekty. Změnilo účet, otevřelo veřejnou sbírku a iniciovalo realizaci plastiky čestnému občanu ve Dvořáčkově parku. Rok 2014 můžeme hodnotit jako velmi úspěšný.

Děkujeme všem členům za jejich práci, která je dobrovolná a bez nároku na odměnu. Děkujeme i členům, kteří přispěli darem k úspěšné realizaci akce.

výroční zprávu zpracovaly:

Kateřina Ditterová a Ivana Petrusová