Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2012

 

Sdružení přátel Rheinbachu
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov
 
Výroční zpráva za rok 2012
 
1. Stav členů
 
K 31.12.2012 má naše sdružení 19 členů
 
Členské příspěvky ve výši 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina jsou splatné v hotovosti u pokladníka sdružení nebo převodem na účet č. 0905050379/0800 u České spořitelny a.s.
 
2. Finanční situace – stav účtu, pokladní knihy za rok 2012
 
 
hotovost
bankovní účet
celkem
 
CZK
EUR
CZK
EUR
CZK
EUR
zůstatek z r. 2011
6 523,50
761,91
3 125,02
0,00
9 648,52
761,91
příjmy
6 800,00
0,00
37 401,15
60,00
44 201,15
60,00
výdaje
13 125,00
760,00
25 943,00
2,71      
39 068,00
762,71
celkem
198,50
1,91
14 583,17
57,29
14 781,67
59,20
 
celkem: 14 781,67 + 1 480 (59,20 x 25 Kč) = 16 261,67 Kč
* valutová hotovost činí 508,41 €, přepočítáno při kursu 25 Kč
 
3. Zpráva o činnosti za r. 2011
 • únor– rheinbaští studenti v Kamenickém Šenově, kuželky, návštěva H. Glössnera, účast na plese
 • březen – realizace projektu
 • duben – Kerstholtovi - burza
 • říjen– návštěva Winfrieda Kerna, příprava projektu a oslav 10 letého partnerství v roce 2012
 • listopad – Kerstholtovi, Hans Peter a Ralf - burza
 • prosinec – spolupráce na přípravě a předložení projektu ČNFB
 
4. Plán činnosti na r. 2012
 • únor-návštěva studentů Sklářské školy, setkání se Sabinou Ramershofen, účast na plese SUPŠS
 • duben-návštěva Winfrieda Kerna a Helfried Glössnera – příprava projektu
 • duben a listopad - burza (návštěva Kerstholtových)
 • červenec – realizace projektu


5. Projekt pro rok 2013: Cesta do minulosti a radost ze současnosti
Záměr a cíl plánovaného projektu
Možnosti cestování a setkávání nebyly v minulosti vždy samozřejmostí. Ještě před 25 lety byla Evropa rozdělena "železnou oponou" a návštěva současného partnerského města byla téměř nemožná. Na tyto historické skutečnosti postupem času zapomínáme, také proto, že je překrývá mnoho nových problémů současného světa.
Společný prožitek historické překážky umožní zúčastněným uvědomit si, že současné příležitosti jsou velkou výhodou a možností vzájemného poznávání a tím zmenšily kulturní rozdíly a předsudky, které mezi námi před téměř 25 lety byly.
Společná návštěva Rheinbach Classics velkého setkání automobilových veteránů a hudebních přehlídek ve stylu rokenrolu z období 50. a 60. let, nám umožní si uvědomit naše zásadní rozdíly ve vnímání této doby. Zatímco pro Němce tento rockový čas v 50tých letech přispěl lépe snášet jejich velké utrpení po konci války, pro Čechy to byla jedna z nejtěžších dob jejich historie s totalitní diktaturou a politickými procesy, které postihly téměř každou rodinu.
Skupina českých účastníků se vydá na partnerskou návštěvu v historickém autobusu a několika historických automobilech.
Cestu plánujeme jako „Retro – před 30 lety“, tzn. obležení, ale především organizace cesty, která bude odrážet zvyklosti tehdejší doby.
Při příjezdu bude první večer věnován společnému vzpomínání, jak to bylo v době před 30 lety. Budou promítány filmové dokumenty obou zemí z té doby a následný čas bude věnován moderované reflexi jednotlivých účastníků.
Očekávaným efektem je:
 • Prohloubení stávajících přátelských vztahů občanů obou partnerských měst díky nevšednímu zážitku.
 • Prezentace partnerství před větším množstvím diváků
 • Probuzení zájmu o partnerství především u mladých občanů prostřednictvím zajímavého programu.
Realizační plán projektu
 • Srpen 2012 – červen 2013 plánování projektu, seznámení a vzbuzení zájmu o projekt mezi občany obou partnerským měst
 • 3.-5.4.2013 Návštěva předsedy německého partnerského spolku v Kamenickém Šenově, příprava plánovaných aktivit
 • Květen 2013 objednání dopravy, zajištění financování
 • Červen 2013 upřesnění účastníků, příprava kostýmů, organizační záležitosti
 • 18.7.-22.7.2013 průběh samotného projektu
Ø      18.7. Odjezd z Kamenického Šenova, přenocování v polovině cesty (z technických důvodů – bude použit historický autobus)
Ø      19.7. Průjezd bývalými hranicemi s prožitkem přechodu státních hranic, příjezd do Rheinbachu, přijetí na radnici, Zahájení výstavy o společných aktivitách obou spolků za posledních 10 let, která bude zpřístupněna na radnici města Rheinbach. Ubytování, večer, vzpomínkový večer „Rozdělená Evropa“
Ø      20.7. Prohlídka Dómu v Kolíně nad Rýnem, účast historických vozidel na „Rheinbach Classic“ a Eifelrallye, večerní program "Rock n´Roll party"
Ø      21.7. – účast na přehlídce historických automobilů v kostýmech v ulicích města Rheinbachu, prezentace společného partnerství, program v hostitelských rodinách, setkání s přáteli,rozlučkový večer
Ø      22.7. – Odjezd a návrat do Kamenického Šenova
 • Srpen 2013 Vyhodnocení projektu, setkání předsedů sdružení obou partnerských měst, informace veřejnosti o průběhu projektu, prezentace fotografií
 • Září 2013 závěrečná zpráva
Pozvánka k návštěvě partnerského města v Šenovských listech
RHEINBACH 2013
dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho partnerského města Rheinbachu v termínu 18 - 22. 7. 2013. Na základě naší partnerské smlouvy uzavřené v roce 2002 se pravidelně navštěvujeme.
Poslední roky za podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti, u kterého se úspěšně se svými projekty ucházíme o finanční podporu přípravy akcí.
Jeden z našich projektů, návštěva Porýnských karnevalů v roce 2011, byl dokonce prezentován jako vzorový projekt.
Pokaždé se snažíme, abychom v obou městech mohli zažít něco nového, a tak blíže poznávat kulturu našeho partnera, a tím vlastně přispět k lepšímu porozumění.
V letošním roce je návštěva pojata jako výlet do minulosti při příležitosti srazu oldtimerů.
Zveme všechny, kdo mají zájem se této akce zúčastnit. Poplatek za účast bude cca 3.000 Kč (záleží na úspěšnosti získání podpory fondu). V poplatku je zahrnuta cesta, ubytování a stravování.
Na programu bude zážitek z jízdy starým autobusem s mezizastavením v Erfurtu, prohlídka Rheinbachu, katedrály v Kolíně nad Rýnem, účast na srazu Rheinbach Classics s auty a hudbou 50. let 20. století, společné aktivity s členy německého partnerského spolku. Zavzpomínáme i na časy, kdy nebylo vůbec jednoduché se takto navštěvovat.
Jestli nemluvíte německy, nebojte se, pomůžeme Vám, odměnou Vám bude milý zážitek a snad i nová zkušenost.
Kateřina Ditterová