Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2010

7. 2. 2011

 

Sdružení přátel Rheinbachu

Osvobození 470

471 14  Kamenický Šenov

 

 

Výroční zpráva za rok 2010

1. Stav členů

 

K 31.12.2010 má naše sdružení 20 členů, své členství ukončily Liana Kypusová a Hana Drozdová. 

Jako noví členové se přihlásili Martina Blažková a Rudolf a Jana Fockovi.

Členské příspěvky ve výši 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina jsou splatné v hotovosti u pokladníka sdružení nebo převodem na účet č. 0905050379/0800 u České spořitelny a.s.

 

2. Finanční situace – stav účtu, pokladní knihy za rok 2009

 

 

korunová pokladna

valutová pokladna *

bankovní účet

celkem

zůstatek z r. 2009

5 496,50

13 218,66

 6 642,78

25 357,94

příjmy

15 525,00

0    

2 400,29

17 925,29

výdaje

-19 215,00

0

- 7 883,50

- 27 098,50

celkem

1 806,50

13 218,66

1 159,57

16 184,73

 

* valutová hotovost činí 508,41 €, přepočítáno při kursu 26 Kč

 

3. Zpráva o činnosti za r. 2010

 • leden – rozloučení s Helfriedem Glössnerem a účast na členské schůzi rheinbašského spolku 5 členů
 • únor-březen 2010 – rheinbaští studenti v Kamenickém Šenově, kuželky, masopust Kravaře, výlet Liberec, Jablonec
 • květen – Kerstholtovi zboží na burzu, návštěva AJETO
 • červen – partnerská návštěva, akce v parku, výlety Pravčická brána a AJETO, Sdružení Na Výsluní (sponzorský dar), Starý hřbitov (Sonow), spoluúčast na akci v parku: Svaz žen a Sdružení handicapovaných dětí
 • září – návštěva Winfrieda Kerna, plány akcí, výlet Jetřichovice
 • září - napsání projektu ČNFB
 • listopad – Kerstholtovi, HansPeter a Ralf – prohlídka AJETA
 • prosinec – schválení projektu ČNFB

 

 

4. Plán činnosti na r. 2011

 • březen – partnerská návštěva v rámci projektu ČNFB, návštěva studentů
 • jaro a podzim burza (návštěva Kerstholtových)
 • naplnění webových stránek