Jdi na obsah Jdi na menu

Hřbitov v Kamenickém Šenově

Příspěvek k historickému dědictví

 

Partnerské sdružení se angažuje při opravách v Kamenickém Šenově

 

Partnerské sdružení Rheinbach-Kamenický Šenov nadále intenzivně pracuje na záchraně historického hřbitova v Kamenickém Šenově. Předseda Winfried Kern, jeho zástupce Walter Erlenbach a iniciátor projektu na rheinbašské straně Hans Jürgen Döring společně se sdružením SONOW, které se stará o pomníky v Kamenickém Šenově, a se starostou Františkem Kučerou odsouhlasili další postup. Církev coby majitel hřbitova dala povolení k pracem na náhrobcích.

Podle W.Kerna přišlo do této chvíle na dobročinné konto zhruba 2.700 euro. Touto částkou přispěli členové sdružení a také výnos z blešího trhu. Velkorysý dar obdrželo partnerské sdružení od Lion-klubu v Bonnu. Sdružení SONOW vybralo 4.300 euro. Projektoví partneři dodatečně požádali Česko-německý fond budoucnosti o příspěvek ve výši 7.500 euro.

Kern: „ Počítáme s celkovými náklady ve výši asi 15.000 euro. Z těchto peněz by měly být v roce 2016 restaurovány čtyři nejvíce poškozené náhrobky ohrožené rozpadnutím.“ Zájem o tento projekt je i mimo Rheinbach: ozvali se i lidé z Berlína a Mnichova, kteří se o projektu dozvěděli z internetové stránky partnerského sdružení a chtěli se dozvědět více o svých předcích. Obdrželi nákresy z díla Harryho Palme „Starý hřbitov v Kamenickém Šenově“.

Už více než před 20-ti lety vyhlásilo české partnerské město památkovou zónu, do které patří některé patricijské domy z konce 18. a první poloviny 19. století jakož i kostel a historický hřbitov, ke kterému náleží pomníky, zeď, sochy a mauzolea převážně sudetoněmeckých rodin z prostředí velké doby severočeských rafinerií skla. Tyto náhrobky musí být nutně restaurovány.

„Vzhledem k významu těchto pomníků pro naše partnerské město a našemu propojení s mnoha odsunutými skláři, kteří zušlechťovali sklo a našli v Rheinbachu novou vlast a protože mnoho jejich předků odpočívá v klidu na tomto hřbitově, vidíme naši spolupráci jako smysluplnou a užitečnou“, zdůrazňuje W.Kern.

 

 

 

 

PS: Originální článek vyšel dne 8.10.2015 v regionálním bonnském tisku“ Bonner Rundschau“. V říjnovém čísle Šenovských listů vyšel text pana Radima Váchy „SONOW v roce 2015“, ve kterém se autor mj. zmiňuje o chystaném projektu na záchranu starého hřbitova. Také naše „Sdružení přátel Rheinbachu“ se zavázalo tento společný projekt dle svých možností podpořit.

 

Hana Svobodová