Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze dne 24.10. 2018

Schůzka spolku přátel Rheinbachu

Datum konání: 24.10. 2018, malý přednáškový sál  KLVC v Kamenickém Šenově

Přítomno  11 členů

Omluveno 7 členů

Program:

1. Přivítání nové členky paní Jany Bröckelové. O členství mají zájem další dvě paní,  které však nebyly přítomné. Ze spolku se odhlásilo  6 členů (manželé Čechovi, Jakub Ditter, Pavláskovi a pan Nebuželský). Stav členů k dnešnímu dni je 20 lidí.

2. Zhodnocení partnerské návštěvy v červnu 2018

Akce v Praze, Děčíně, České Kamenici se velice zdařila. Byla výborně připravená díky přípravě a času, který do toho vložili manželé Čechovi.  V Praze došlo k setkání s paní  Ing. Soňou  Dederovou, která má na starosti partnerství obcí a  zájmových sdružení v Česko-německém fondu budoucnosti, od kterého dostal náš spolek  opět finanční příspěvek. Akce se velice líbila jak české, tak německé straně.

Projekt stál                      508.750 Kč

Město přispělo                50.000,-Kč

Stav na účtu                     26.953,39 Kč

Zůstatek pokladna             4.561,-Kč

 3. Program partnerské návštěvy v roce 2019

V roce 2019 pojede česká strana do Rheinbachu. Jedna z variant návštěvy je září 2019, kdy sklářská škola v Rheinbachu pořádá mezinárodní soutěž o Sklářskou cenu. Cílem této návštěvy by bylo opětovné  navázání  a posílení partnerství mezi sklářskými školami, které v současné době  upadá.  Úkol z dnešního setkání je oslovit ředitele sklářské školy pana Pavla Kopřivu, aby se do spolupráce a do spolku připojil. Každý člen má za úkol si do příštího sezení promyslet, kam by se chtěl v Německu podívat. Předsedkyně našeho spolku osloví předsedu rheinbašského spolku pana W. Erlenbacha a projednají spolu,  jaké možné akce bychom se mohli se v roce 2019 společně zúčastnit.

4. Volba pokladníka

Protože paní Kateřina Čechová ukončila členství, zvolili jsme jednohlasně novou pokladní - paní Annu Benešovou.

5.  Další schůzka spolku se uskuteční v průběhu prosince.

Cvikov dne 25.10.2018                                   Zapsala: Jana Focková