Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze dne 12.7. 2016

31. 7. 2016

Zápis ze schůzky členů Spolku přátelé Rheinbachu z.s.

Dne: 12. 7. 2016

Přítomno dle prezenční listiny: 19 členů, sdružení je usnášení schopné

Omluveni: Jakub Ditter, Petra Kašparová, Iva a Josef Petrusovi, Josef Uhlík

Hosté: Patrik Diviš, Radim Vácha a Adam Hotař

Noví členové

Předsedkyně Hana Svobodová uvítala přítomné a představila nové členy sdružení paní Pavláskovou a pana Blažka. Připomněla povinnost platit členské příspěvky 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina. Ty je možné platit v hotovosti pokladnici paní Petrusové, nebo na účet u ČSOB 264242388/0300, částku v hotovosti je možné bezplatně složit na tento účet na poště v Kamenickém Šenově.

Brigáda na „Starém hřbitově“

Hana Svobodová představila program plánovaného „pracovního týdne“ 14. – 20. 8. 2016. Zdůraznila, že úkolem našeho sdružení je především zajistit organizaci a financování pobytu. Původně byla přislíbena finanční pomoc městem Kamenický Šenov. Ta byla ale z potřebných 48.600 Kč zredukována na 20.000 Kč. I tak děkujeme. Tato částka bude použita na zajištění obědů, nápojů během brigády, nutných výdajů a ubytování pro tři Rheinbašáky, kteří nepatří pod mládežnickou organizaci KJI, která si na základě snížení finančního příspěvku města zaplatí ubytování v penzionu U Panské skály z vlastního rozpočtu.

Z mládežnické organizace KJI Rheinbach-Merzbach se zúčastní brigády 3 dospělí a 6 dětí ve věku 16-17 let (4 chlapci a 2 děvčata). Bylo by dobré získat pro brigádu i české protějšky. Zatím se přihlásili Vladimír Hubáček ml. a Tomáš Pavlásek, Jakub Ditter přislíbil účast společně s klubem airsoft. Pomohou při těžších pracech, jako je například betonování.

Radim Vácha poděkoval našemu spolku za pomoc při této akci a vyzdvihl spolupráci lidí a propojení spolků v našem městě. Za sdružení Sonow se zapojí z mladých lidí i Jára Vrtiška. Radim bude koordinonovat práce na hřbitově, na celý týden si bere dovolenou. Zároveň informoval, že pan Jakoubek nabídl pomoc ve formě večeře pro 20 osob v pivovaru Cvikov. Radim Vácha požádal Františka Kučeru o projednání s panem Jakoubkem. Nabídky by bylo využito ve středu 17. 8. 2016 v souvislosti s celodenním výletem.

Dalším zásadním úkolem členů našeho spolku je pomoci při přípravě večeří a odpoledních svačin. Během schůzky měli přítomní možnost zapsat se do rozeslaného programu. Prosíme ty, kteří se ještě nezapsali, aby pomohli s ještě nezajištěným. Program je součástí tohoto zápisu a bude pravidelně aktualizován Hanou Svobodovou. Jí prosím hlaste i případná doplnění či změny.

Partnerská návštěva

Letošní návštěva Rheinbašáku se bude konat ve dnech 22. - 25. září 2016. Získali jsme finanční podporu od ČNFB ve výši 65.000 Kč (původně jsme žádali o 89.100 Kč). Celkový rozpočet akce je 274.890 Kč.

Podíl našeho sdružení je 27.500 Kč+příspěvek města Kamenický Šenov 20.000 Kč. Zbývajících 162.390 Kč si hradí účastníci z Rheinbachu. Ti přijedou 22. 9. do Budyšína, kde přespí.

V pátek 23. 9. 2016 se setkáme v Budyšíně. O cestu do Budyšína projevilo zatím zájem 13 přítomných členů (může se zúčastnit max. 25 osob). V Budyšíně je plánována od 10:00 prohlídka města. S přáteli z Rheinbachu se setkáme mezi 9:00 a 9:30 u hotelu “Best Western Plus“ Wendischer Graben 20. Odjezd z Kamenického Šenova v 7:30. Oběd je plánován v Lužickosrbské restauraci. Menu dostali členové mailem. Je nutné si z menu co nejdříve vybrat a nahlásit Haně Svobodové.

Do Budyšína pojedeme soukromými auty, vzdálenost cca 70 km. Majitel auta dostane příspěvek na benzín ve výši 400 Kč/auto, při naplnění 4 osobami.

Ubytováni budou Rheinbaští opět v Parkhotelu Nový Bor. V Kamenickém Šenově bude v přednáškovém sále od 19:00 občerstvení a degustace vín Patrika Diviše. Ten upřesnil průběh degustace a byla domluvena délka trvání cca 1 hodinu. Následně se můžeme zúčastnit Noci skla a světla sklářské školy.

V sobotu 24. 9. 2016 se koná den otevřených dveří Preciosa Lustry. Je to velmi zajímavá akce, a proto jsme se domluvili, že by bylo dobré na ni návštěvu vzít. František Kučera a Helena Braunová projednají se zástupci Preciosy možný způsob návštěvy a zaparkování autobusu v areálu podniku. Než bude upřesněna organizace, navrhujeme příjezd již na 9:00 k Preciose a tam volnou prohlídku do 11:00. Poté starý hřbitov, představení výsledků projektu. Původně byl plánován oběd v Ajetu Lindava, ale při diskuzi jsme se domluvili, že bude nejlepší to změnit na Pivovar Cvikov. Ruda Focke dostal za úkol zajistit oběd v pivovarské stodole od 13:00 v předaném rozpočtu. Odpoledne bude věnováno prohlídce Kamenického Šenova Panská skála – cyklostezka, pramen žába, křížová cesta a samozřejmě sklářské muzeum.

V 19:00 bude rozlučkový večírek v restauraci Georgia na Slunečné.

V neděli 25. 9. 2016 bude tradiční setkání u hrobu prvního ředitele Dvořáčka a společná mše v našem kostele. Celebrování mše přislíbil biskup mons. Jan Baxant. Poté už bude následovat rozloučení a odjezd.

 

Účastnický poplatek na partnerskou návštěvu je pro člena 300 Kč, nečlena 400 Kč. Poplatek je splatný v hotovosti Ivě Petrusové. Prosím neplaťte na účet!

 

Musíme i do 15. srpna 2016 napsat článek s pozváním pro veřejnost do Šenovských listů s uvedením loga a poskytnutí podpory fondem budoucnosti.

Pozvání přátel z Hadamaru

Při loňské návštěvě jsme se zastavili v Hadamaru, kde jsme byli velmi mile přijati. Bylo dohodnuto, že Helena Braunová zajistí pozvání 4 osob z Hadamaru (teď jsem si vzpomněla, že jsme zapomněli na faráře!), takže 5 osob, kterým bychom zaplatili ubytování v Penzionu Panská skála. Pan Blažek potvrdil, že jsou pro tento termín ještě volné nějaké pokoje.  Ti by se pak společně s námi zúčastnili programu od pátku 19:00 až do neděle.

Zapsala: Kateřina Ditterová

Za správnost: Hana Svobodová -předsedkyně

V Kamenickém Šenově 18. 7. 2016