Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze 25.6. 2020

Schůzka spolku přátel Rheinbachu.

 

Datum konání  25.6.2020, zasedací místnost Městského úřadu v Kamenickém Šenově

Počet přítomných:  10 (p. Benešová, p. Bröcklová,p. Focke, p, Focková, p. Jech, p. Skok, p. Hubáčková, p. Petrus, p. Petrusová, p. Králová)

 

Počet omluvených:  9

 

Program:

1.Vzpomínka na paní Hanu Svobodovou

2. Poděkování městu Kamenický Šenov za příspěvek na projekt Spolek přátel Rheinbachu

3. Program partnerské návštěvy ve dnech 17.9. – 20.9.2020

 

PROGRAM:

17.9.2020   17.00 -příjezd německých přátel

                     17.30 -ubytování v hotelu Hubertus

                     18.00 -večeře v Hubertusu 382,-Kč

 

18.9.2020   08.00 -snídaně

                     09-11.00- prohlídka SUPŠS

                     12-13.00- prohlídka starého hřbitova a muzea

                     13.00 -oběd v Domově mládeže-120,-Kč

                     14.00 - exkurze v Dětské léčebně-občerstvení , 65,-Kč

                     15.00 - prohlídka křížové cesty ve Cvikově

                     16.00- prohlídka pivovaru Cvikov

                     18.00 – večeře Hřebenka Krompach 300,-Kč

                      19.00-23.00- společná hudba, české a německé tance

                      23.00 - pěší procházka na hranice, kde bude přistavený autobus do hotelu

 

19.9.2020    08.00-snídaně  

                     09.00 – odjezd  mašinkou od Hubertusu

                     10.00 – Oybin prohlídka hradu 166,-Kč

                     12.30 – oběd restaurace Hřebenka 300,-Kč

                     13.30-14.30 mašinkou na Hvozd

                     15.00-Motýlí dům Johnsdorf 153,-Kč

                     15.30- zákusek a káva v Motýlím domě 77,-Kč

                     18.00 –slavnostní večeře (raut) v Hubertusu 510,-Kč

                     19.00-23.00 společná hudba, české a německé písně a tance

 

20.9.2020   08.00-snídaně

                    10.00-rozloučení v Kamenickém Šenově u muzea

                   

 

 

  1. Pokud bude mít někdo zájem zúčastnit se společné akce, jste srdečně vítáni. Je nutné předem se nahlásit paní Benešové e-mail: BenesovaAnna@seznam.cz, nebo telefon  723 804 111.

 

4. Volba předsedy Sdružení přátel Rheinbachu:

Navrženi byli 2 kandidáti:

Pan Zbyněk Jech a pan Mgr. Zdeněk Skok. Pan Jech se z pracovních důvodů kandidatury vzdal.

Byl zvolen pan Mgr. Zdeněk Skok (9 pro, 1 se zdržel hlasování)

 

 

 

Zapsala: Jana Focková

26.6.2019