Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z výročního setkání 26.2. 2015

28. 2. 2015

Zápis z výročního setkání členů Sdružení přátel Rheinbachu

Dne: 26. 2. 2015

Přítomno dle prezenční listiny: 12 členů, sdružení je usnášení schopné

Omluveni: Zdeněk a Dita Skokovi, Ruda a Jana Fockovi, Helena Braunová, Vladimír Hubáček, Jakub Ditter, Josef Petrus, František Kučera-neomluven

1.Zahájení

Předsedkyně Hana Svobodová přivítala členy sdružení a zhodnotila činnost v uplynulém roce 2014

2.Seznámení s výroční zprávou (viz výroční práva)

Předsedkyně Hana Svobodová seznámila členy s činností sdružení v roce 2014, předložila výroční zprávu sdružení.

Dále informovala o stavu opravy poškozené plastiky čestného občana H. Glössnera v parku. Opravu plastiky zajistí SUPŠS, cena je vyčíslena na 12.000 Kč. Ředitel školy vyčká na písemný příslib MěÚ, že požadovanou částku uhradí, příp. opravu předem zaplatí na účet SUPŠS, poté bude plastika předána k opravě. 

Členové sdružení v uplynulém roce pracovali na projektech dobrovolně bez nároku na odměnu. Výroční zpráva byla přítomnými schválena. O činnosti sdružení bude veřejnost informována v březnovém čísle Šenovských listů. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách sdružení – úkol Josef Petrus.

3.Partnerská návštěva

Předsedkyně Hana Svobodová podrobně seznámila členy se zněním připravené žádosti na ČNFB. Žádost podává německá strana za spolupráce našeho sdružení. Termín podání žádosti 31. 3. 2015. Termín vyhodnocení žádosti koncem června 2015.

U české strany je počítáno s podílem ve výši 1.375 Euro. Tento podíl bude pokryt poplatky za účast na akci a případnými příspěvky města a SVS. Obě žádosti byly odeslány a jsou v řízení. V případě, že by nebyl poskytnut příspěvek ČNFB bude příspěvek našeho sdružení ve výši 2.875 Euro.

V dubnovém čísle Šenovských listů bude veřejnost informována o chystané návštěvě a vyzvána k účasti. Podmínkou bude závazná přihláška a zaplacení zálohy 1.500 Kč do konce května 2015. Celkový poplatek pro nečlena bude 2.500 Kč za účast (zahrnuje dopravu, ubytování, stravování a program), pro člena sdružení 2.000 Kč. Členové budou v průběhu června či začátkem července informováni o způsobu platby účastnického příspěvku (část v Kč, část v Euro)

Organizace akce:

Doprava: Hana Svobodová poptá dopravce s důrazem na potřebu dvou řidičů, Zbyněk Jech se pokusí společně s Klárou Machovou najít mailovou komunikaci z roku 2011 se společností Sportbus. Měli bychom tam mít slevu. Opět bude možné využít autobus k dopravě do Rheinbachu pro zájemce za zvýhodněnou cenu.

Hadamar: Kateřina Ditterová společně s Helenou Braunovou zajistí prohlídku Hadamaru a oběd (předběžný rozpočet 15 Euro/osoba)

4.Účetnictví

Pokladní Ivana Petrusová projevila nesouhlas s prací dosavadní účetní Věrou Bakešovou. Výzva všem členům, na příštím setkání bychom se měli pobavit o možnostech vedení účetnictví sdružení a případnému předání výhodnější nabídce. Doposud platíme za zpracování účetnictví a vypracování daňového přiznání 2.000 Kč ročně.

Zapsala: Kateřina Ditterová

Za správnost: Hana Svobodová -předsedkyně

V Kamenickém Šenově 27. 2. 2015