Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z výroční schůze 26.1. 2016

27. 1. 2016

Zápis z výročního setkání členů Spolku přátelé Rheinbachu z.s.

Dne: 26. 1. 2016

Přítomno dle prezenční listiny: 15 členů, sdružení je usnášení schopné

Omluveni: Zdeněk a Dita Skokovi, Helena Braunová, Vladimír Hubáček st., Jakub Ditter, Petra Kašparová, Iva Petrusová

Výroční zpráva, členové

Předsedkyně Hana Svobodová seznámila členy s činností sdružení v roce 2015, předložila výroční zprávu sdružení.

Členové sdružení v uplynulém roce pracovali na projektech dobrovolně bez nároku na odměnu. Výroční zpráva byla přítomnými jednohlasně schválena. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách sdružení – úkol Josef Petrus.

Novým členem spolku se stal Tomáš Pavlásek.

Konto veřejné sbírky

Hana Svobodová informovala o ukončení sbírky. Na základě komunikace se správcem veřejných sbírek (krajský úřad) byla sbírka ukončena. Česká pošta má 30 denní lhůtu na zrušení účtu. Výtěžek bude převeden na Střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově za účelem dalšího využití (pro výrobu stély čestného občana). Po zrušení bude správci veřejných sbírek odeslána kopie potvrzení zrušení účtu společně s potvrzením o převedení částky na účet školy. František Kučera doplnil, že město převedlo na účet školy částku 20.000 Kč. Část bude použita na opravu poškozené stély a část na výrobu nové. Dále informoval, že vandal, který stélu poškodil, má nařízeno škodu městu splácet.

Až bude pěkné počasí, bude stéla Helfrieda Glössnera umístěna zpět za přítomnosti starosty města, ředitele školy a předsedkyně našeho spolku.

Změna názvu sdružení

Hana Svobodová informovala, že byla schválena změna názvu spolku v souladu s novým občanským zákoníkem. Josef Petrus připomněl, že je třeba v této souvislosti změnit údaje v názvu účtu a předal Haně změnový formulář.

Partnerská návštěva

Letošní návštěva Rheinbašáku se bude konat ve dnech 22. - 25. září 2016. Žádost o finanční příspěvek podá náš spolek u ČNFB. Termín podání žádosti 31. 3. 2015. Termín vyhodnocení žádosti koncem června 2015. Žádost bude koncipována v duchu setkání při příležitosti výročí založení sklářské školy, výročí Karla IV., v programu bude zahrnuta i diskuze k uprchlické krizi.

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se setkáme v Budyšíně. O cestu do Budyšína projevilo zájem 13 přítomných členů. V Budyšíně je plánována prohlídka města a muzea lužických Srbů. Oběd je plánován v Lužickosrbské restauraci. Menu dostali členové mailem. Ve městě by bylo i ubytování.

V pátek 23. 9. 2016 případná zastávka na Oybinu a cesta do Kamenického Šenova. Ubytováni budou Rheinbaští opět v Parkhotelu Nový Bor. V Kamenickém Šenově bude v přednáškovém sále občerstvení a degustace vín Patrika Diviše, potom se bude konat Noc skla a světla. Bude otevřena sklářská škola a muzeum, program bude volný.

V sobotu 24. 9. 2016 se budeme věnovat prohlídce Kamenického Šenova, zejména Panská skála – cyklostezka, starý hřbitov, kde budou představeny opravené náhrobky, pramen žába, křížová cesta

 V neděli 25. 9. 2016 bude tradiční setkání u hrobu prvního ředitele Dvořáčka a mohla by být společná mše v našem kostele. Hana Svobodová to projedná s farářem Bečičkou, kterému bude letos 90 let. Pavel Čech navrhl, že by mohl mši celebrovat biskup Jan Baxant, pokud by ho město včas pozvalo na oslavy. Po diskuzi jsme se domluvili, že by byl vhodný společný dopis sdružení Sonow, města, školy a našeho spolku s pozváním. Návrh textu by mohl vzejít od Radima Váchy, předsedy sdružení Sonow. Hana Svobodová to s ním projedná.

Projekt sanace náhrobků starého hřbitova

Termín společné brigády byl určen dle možností německé skupiny a restaurátorek na 14. – 20. srpna 2015.  Další informace budou v průběhu následujících měsíců.

Zapsala: Kateřina Ditterová

Za správnost: Hana Svobodová -předsedkyně

V Kamenickém Šenově 27. 1. 2015