Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis výročního setkání sdružení přátel Rheinbachu 6. 2. 2014

15. 3. 2014

 

Zápis výročního setkání sdružení přátel Rheinbachu 6. 2. 2014
Přítomno dle prezenční listiny: 16 členů
Omluveni: Hubáčková, Hubáček st., Ditter J.
Shromáždění je usnášení schopné                                                                Zapsala: Kateřina Ditterová
    1.    Zahájení
Zbyněk Jech přivítal členy sdružení a hosty
    2.    Seznámení s výroční zprávou (viz výroční práva)
Předseda Jech seznámil členy s výroční zprávou za rok 2013.
Členové sdružení se v uplynulém roce pracovali na projektech dobrovolně bez nároku na odměnu.
    3.    Partnerské akce v roce 2014 – plán
·   leden-návštěva Winfrieda Kerna, příprava projektu, literární večer Karel Hynek Mácha- Máj, objednání závěrečného večírku partnerské návštěvy v restauraci Georgia- již proběhlo
·   únor-březen seznámení veřejnosti s projektem, pozvánky
·   březen příprava projektu na Česko-Německý tábor pro mládež v Rheinbachu
·   květen: organizace projektu
·   červen 19. - 22. realizace projektu
·   realizace Česko-Německého tábora pro mládež v Rheinbachu
·   září vyhodnocení projektu a plány na rok 2015
    4.    Partnerská návštěva v Rheinbachu a Českoněmecký tábor
Partnerská návštěva je plánována na 19. - 22.6. K přípravě bude svolána organizační schůzka. Zatím je zamluven sál v Georgii na Slunečné a zaplacena záloha. Na 19.6 (pátek) je plánována cesta do Görlitz, členové seznámeni s termínem a plány na tento den.
Tábor bude probíhat 32. týdnu (začátek srpna) v záměru i pozvání rodičů, kteří budou mít samostatný program. Předběžně přihlášeno cca 12 dětí z Kamenického Šenova. Maximální náklad pro rodiče 50 Euro za jedno dítě. Jako doprovod předběžně Ivana Petrusová a Zdeněk Skok. V současnosti zjišťuje Ivana Petrusová možnosti dopravy. Se Student Agency náklady cca poloviční oproti objednání vlastního autobusu, zde je však třeba dořešit dopravu do Prahy (rodiče) a z Kolína nad Rýnem.
    5.    Členské příspěvky na rok 2014
Příspěvky na rok 2014 odsouhlaseny ve výši 400,- Kč/jednotlivec, 600,- Kč/rodina jsou splatné do konce března 2014, v hotovosti u Ivany Petrusové, nebo převodem na účet č. 0905050379/0800 u ČS a.s.
    6.    Ostatní informace
Ivana Petrusová přednesla problém obsluhy účtu u ČS a.s. v Novém Boru. Každá transakce vyžaduje přítomnost předsedy a pokladníka a cestu do Nového Boru. Pavel Čech doporučil zřízení účtu u Poštovní spořitelny, která působí v místě a nabízí spolkům výhodné podmínky vedení účtu.
    7.    Volba výboru
Po dvouletém volebním období, které končí tímto rokem, proběhla volba nového výboru sdružení. Před volbou se vyjádřil dosavadní předseda Zbyněk Jech, že již nechce kandidovat na předsedu. Ostatní členové výboru: tajemník a pokladník vyjádřili ochotu ve své práci pokračovat.
Po přednesení návrhů členů sdružení byly do výboru sdružení jednohlasně zvoleny:
Hana Svobodová – předseda
Ivana Petrusová – pokladník
Kateřina Ditterová – tajemník
Vzhledem k probíhajícím projektům a přípravě dalších bylo odhlasováno funkční období pro tento výbor od 1. 5. 2014 do 1. 5. 2016 (popř. do volby nového výboru).
Členové poděkovali Zbyňku Jechovi za jeho desetiletou práci pro sdružení.
 
Za správnost:  Zbyněk Jech - předseda
 
V Kamenickém Šenově 12. 2. 2014