Jdi na obsah Jdi na menu

Návštěva Rheinbachu léto 2022

Za přáteli v Rheinbachu / 20 let partnerství měst

V letošním roce oslavilo naše město 20 let společného partnerství s německým Rheinbachem u Bonnu. Co mají tato města společného? Samozřejmě sklářství… Vrátíme-li se trochu do historie, právě do Rheinbachu odcházela po roce 1945 většina zdejších obyvatel německé národnosti. Byli mezi nimi i někdejší pedagogové sklářské školy, kteří tam po třech letech založili sklářskou školu. Místo ředitele převzal Alfred Dorn, který od počátku 30. let do roku 1945 vedl kamenickošenovskou odbornou školu. Prostřednictvím učitelů i ředitele Dorna tak přímo navázali na šenovské kořeny. Na obou školách učil i Friedrich Glössner, otec Helfrieda Glössnera, iniciátora vzniku Spolku přátel Kamenického Šenova a okolí a Spolku přátel Rheinbachu.

Helfried Glössner stál také na počátku obnovení vzájemných kontaktů a podpisu partnerských smluv o spolupráci - nejprve mezi sklářskými školami v květnu 1996 a o šest let později (28. 6.) mezi oběma městy. Tak začaly každoroční vzájemné návštěvy, kdy se střídavě po roce vydávali členové spolků i další zájemci do Německa nebo do Čech. Za dvacet let pravidelných setkání přerostly počáteční kontakty v rozvětvenou mnohaoborovou spolupráci a v krásná dlouhotrvající přátelství, která se přestala omezovat jen na roční intervaly, ale rozvinula se i v osobní rovině. To se promítlo i v projevech účasti a aktivitách při loňských červencových katastrofálních povodních. Této účasti si němečtí přátelé velice považovali a v průběhu letošního pobytu za ně několikrát zazněla slova díků.

Letos proběhla návštěva „Šenováků“ v Rheinbachu za účasti vedení našeho města ve dnech 2. – 6. 7. Program byl opět velice pečlivě připraven. První den jsme strávili dlouhou cestou (665 kilometrů), ale zážitky během pobytu hodiny strávené v autobuse bohatě vynahradily. Večer nás po absolvování cesty čekalo vřelé přivítání a společné posezení s „Rheinbašáky“. Následující den jsme navštívili vulkanickou krajinu s krásným románským benediktinským klášterem v opatství Maria Laach. Odpoledne jsme se přemístili do muzea vulkánu / Lávového domu v Mendigu, u nějž se součástí prohlídky staly i někdejší podzemní čedičové doly - Láva sklepy; následovalo zakončení večeří v mendigském pivovaru. V pondělí nás čekala projížďka lodí po Rýnu a obdivování krás města Düsseldorfu. U oběda obohatila naši společnost a rozhovory paní Petra Appelbaum, vedoucí kanceláře generální konzulky ČR. Den byl završen společným posezením ve Freizeitparku. Poslední pobytový den byl věnován městu Rheinbachu a jeho přilehlým obcím. Průvodcem po místech povodňové katastrofy, která město výrazně zasáhla, a stavem jejich obnovy, se nám stal bývalý starosta Stefan Raetz. Při této příležitosti položili představitelé našeho města starosta Michal Třešňák a místostarosta Petr David květinový věnec k památníku obětem povodní. Odpolední program zahrnoval sklářské muzeum s novou interaktivní expozicí a s výstavou moderního českého ateliérového skla, symbolicky nazvanou „Setkání“, která svým zaměřením na výtvarníky s vazbou na Borskošenovsko připomněla výročí partnerské smlouvy a propojení s naším regionem.

Souběžně s absolvováním kulturního programu probíhaly na „mládežnické“ linii sportovní soutěže žáků obou měst, organizované Winfriedem Kernem ve spolupráci s předsedou rheinbašského sportovního svazu Karlem-Heinzem Carle a za naši stranu Pepou Petrusem.

Návštěva Rheinbachu vyvrcholila ceremoniálem k 20. výročí partnerství obou měst, určeném i veřejnosti. Slavnostního večera se účastnila již celá naše skupina včetně mládeže. Prostřednictvím videozáznamu pozdravila přítomné generální konzulka ČR a členka představenstva Českoněmeckého fondu budoucnosti Dipl. Ing. Kristina Larischová. Nejprve zazněly projevy obou starostů, Michala Třešňáka a Ludgera Bankena, poté obou předsedů spolků Waltera Erlenbacha a Zdeňka Skoka; všichni se společně zapsali do Zlaté knihy Rheinbachu. V projevech byl zdůrazněn význam dlouhodobé spolupráce a přátelských vztahů a zásluha Helfrieda Glössnera na tomto dění. Dále bylo připomenuto zapojení různorodých věkových skupin a spolků a jejich aktivity, které dávají setkáním smysl, mimo jiné i restaurování unikátních náhrobků našeho Starého hřbitova, finančně podporované dary obyvatel Rheinbachu i projektové partnerství. Součástí ceremoniálu bylo ocenění nejlepších českých i německých žáků, kteří během sportovních dní absolvovali disciplíny pro získání odznaku Německé asociace olympijských sportovců. Ocenění v podobě pamětních fotoknih se dostalo nejaktivnějším podporovatelům partnerství. Večer se nesl v slavnostní a současně uvolněné atmosféře, občas promísené se silným dojetím - ať již při vzpomínkách na Helfrieda (i na další zesnulé - starostu Otu Raitera a bývalou předsedkyni spolku Hanku Svobodovou), kdy místostarosta Petr David zmínil, že z nás mají při pohledu „shora“ určitě radost, nebo při oficiálním předání velkého skleněného anděla strážného. Skleněný objekt Anděl zhotovila sklářská škola a zástupci našeho města jej věnovali Rheinbachu, aby ho ochraňoval před nepříznivými událostmi. Společné diskuze se s pozdějšími hodinami přesunuly na prostranství k internátu, kde jsme byli ubytováni, a zábava pokračovala až do časných ranních hodin. Každé setkání, ať již v Rheinbachu nebo u nás v Šenově, probíhá ve velmi přátelském duchu, za starostlivé péči o ducha i o žaludky přítomných, a také se společným zpěvem a hudbou. Letos hudební doprovod obstarali Jitka Lorenzová a Iva Gebelová s akordeony, Jan Suchý s klávesami, a již tradičně náš „maskot“ a skvělý společník Ruda Focke s kytarou.

               Výlet se báječně vydařil, a tak bych -určitě i za ostatní- moc ráda poděkovala hlavním organizátorům, především předsedům obou spolků Zdeňku Skokovi a Walterovi Erlenbachovi, Winfriedovi Kernovi, Aničče Benešové i dalším, kteří vyvinuli nemalé úsilí, aby návštěva úspěšně proběhla.

Někdy nás život vede cestami, které si na jejich počátku nedokážeme představit. Uplynula už dvě desetiletí spolupráce, vzájemných návštěv, léta protkaná osobními přátelstvími i mořem krásných zážitků…i když jsem při nich nebyla vždy, jsem vděčná za každou chvíli prožitou v tomhle úžasném společenství a moc se těším na všechna další setkávání!

 

 Helena Braunová